top of page

HERE TO SUPPORT ACADEMY

Academy: Welcome

De Here to Support Academy heeft als hoofddoel een inclusieve samenleving creëren door middel van het faciliteren van onderwijs. In maandelijkse workshopdagen zal in 2019- 2021 theoretisch onderwijs worden georganiseerd over de onderwerpen democratie, mensenrechten, asielrecht, grenspolitiek, taal, publieke ruimte en media en journalistiek door professionele docenten die werkzaam zijn op verschillende hogescholen en universiteiten.


Door ongedocumenteerden handvatten te geven om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving probeert de Academy deze vluchtelingen, die iets willen veranderen aan hun situatie, te helpen. Dit is niet alleen belangrijk voor de vluchteling zelf, maar ook voor de Nederlandse samenleving. Door de ongedocumenteerden te onderwijzen in de geschiedenis van het asielrecht en hun rechten in Nederland, en mondiger te maken in de Nederlandse samenleving, worden zij steeds meer onderdeel van onze democratie en rechtsstaat. Daarnaast krijgen zij meer grip op de situatie waarin zij zich bevinden.


Door de verschillende verduurzamingsprojecten die na ieder curriculum plaatsvinden in de vorm van evenementen en presentaties, proberen we de verbinding tussen mensen met en zonder papieren te maken. Door deze uitwisseling van ideeën en perspectieven probeert de Academy bij te dragen aan een inclusievere samenleving.

Academy: About
bottom of page