top of page
WhatsApp Image 2021-04-30 at 10.39.35.jp

YOUTH TO SUPPORT

Jongeren hangout - donderdagmiddag - Afrikanerplein 1

Foto: Rob Godfried

Youth to Support is een project van Stichting Here to Support en geeft hulp aan ongedocumenteerde jongeren tussen de 16 en 23 jaar. Zij kwamen vaak als alleenstaande minderjarige vluchteling naar Nederland en krijgen dan een voogd en opvang in een asielzoekerscentrum. Ze doorliepen een asielprocedure waar een afwijzing op gevolgd heeft. Dit betekent niet dat zij nooit meer kans maken op een verblijfsvergunning. Er moet gewerkt worden aan een opvolgend asielverzoek, maar in de tussentijd zijn zij ongedocumenteerd. In Nederland hebben vluchteling tot 18 jaar recht op hulp, opvang en iedereen mag ook naar school. Als een vluchteling dan 18 wordt, dan stopt alle hulp.  Jongeren kunnen ook niet naar regulier onderwijs of opleiding en mogen ook niet werken. Zij zijn uitgesloten van alle reguliere voorzieningen waar Nederlandse jongeren wel aanspraak op maken.

 

Youth to Support zorgt dat alle jongeren die 18 worden meer ondersteuning krijgen en beter de weg naar hulp kunnen vinden. Deze jonge groep is vaak getraumatiseerd vanwege oorlogen, de lange reis richting Europa en na de eerste afwijzing van hun asielverzoek is het moeilijk om hoop te houden. Youth to Support wil zorgen dat alle jongeren patiënt worden bij een huisarts en de toegang krijgen tot reguliere zorg. Youth to Support heeft een eigen huiskamer, waar ze niet alleen leeftijdsgenoten ontmoeten, maar ook vrijwilligers en coaches die een soort nieuwe familie vormen. De coaches gaan ook mee naar  afspraken met advocaten en casemanagers en zorgen voor belangenbehartiging. Youth to Support wil graag organisaties aanmoedigen om activiteiten te organiseren zodat de jongeren actief blijven en hun talenten ontdekken.

 

Here to Support analyseert de casuïstiek en voert een lobby bij overheden en hulporganisaties voor betere begeleiding van jongere migranten en betere zorg voor (mentale) gezondheid. Jongeren worden actief betrokken bij deze lobby, als ambassadeurs en bij de jongerentop.

Youth to Support: Over
bottom of page