THE TRIAL TRILOGY

 

Het vluchtelingenvraagstuk is een van de heetste hangijzers van onze tijd. We constateren dat iedereen er op de een of andere manier wel mee geconfronteerd wordt, maar het debat desondanks ofwel plaatsvindt op het niveau van sensatie en polarisatie of achter gesloten deuren. Debatten in de media dragen vaak weinig bij aan meer inhoud en gelaagdheid en lijken soms meer over winnen en verliezen te gaan. En de dilemma’s in de Tweede Kamer en de rechtszaal gaan vaak over de hoofden van burgers heen of zijn te complex geworden om te volgen.

The Trial Trilogy wil een ruimte scheppen waar kennis toegankelijk gemaakt kan worden en in gezamenlijkheid gereflecteerd kan worden over een van de meest complexe vraagstukken van onze tijd. De drie zaken: Amsterdam on Trial, The Netherlands on Trial en Europe on Trial behandelen het vraagstuk zowel vanuit stedelijk perspectief als op landelijk en Europees niveau. Meer en meer komt regelgeving op globaal en lokaal niveau onder spanning te staan. Beslissingen worden steeds meer op afstand gemaakt zonder de specificiteit van lokale contexten mee te kunnen nemen. Asielbeleid komt met name in Brussel en Den Haag tot stand, maar het zijn de steden die deze regelgeving praktisch moeten implementeren. Op nationaal en Europees niveau gaat het over anonieme nummers, maar Amsterdam heeft te maken met mensen met gezichten en verhalen. The Trial Trilogy wil door middel van drie zittingen de drie niveaus (stedelijk, landelijk, Europees) in kaart brengen. Door complexe informatie toegankelijk te maken biedt The Trial Trilogy mensen de kans zelf positie in te nemen. Het project wil zo het maatschappelijk debat rondom de complexiteit van de komst en aanwezigheid van vluchtelingen publiekelijk voeren door middel van het gebruik van de structuur van een volkstribunaal. Het gaat er in de aanklacht nadrukkelijk niet om individuen te veroordelen, maar collectief op zoek te gaan naar ons morele kompas in de hedendaagse, door media gedomineerde, geglobaliseerde wereld.

The Trial Trilogy is een project van programma- en theatermaker Lara Staal en mensenrechtenactivist Yoonis Osman Nuur, geproduceerd door Stichting Here to Support, en houdt het midden tussen een theatervoorstelling en een congres. Het bestaat uit een volkstribunaal dat drie rechtszaken houdt onder de titels Amsterdam on Trial, The Netherlands on Trial en Europe on Trial. De drie aanklachten willen het asielbeleid onder de loep nemen rondom de vraag wat gastvrijheid in de 21e eeuw betekent.


Het eerste deel, Europe on Trial, vond plaats op 2 juni 2018 in de voormalige Amsterdamse rechtszaal De Balie en was onderdeel van Forum on European Culture, een samenwerking tussen Dutch Culture en De Balie.

 
 
  • Facebook

©2019 by Here to Support. Proudly created with Wix.com