top of page

DE ZAAK SAMUEL / THE TRIAL TRILOGY

De Zaak Samuel / Trial Trilogy: Welcome


Het vluchtelingenvraagstuk is een van de heetste hangijzers van onze tijd. We constateren dat iedereen er op de een of andere manier wel mee geconfronteerd wordt, maar het debat desondanks ofwel plaatsvindt op het niveau van sensatie en polarisatie of achter gesloten deuren. Debatten in de media dragen vaak weinig bij aan meer inhoud en gelaagdheid en lijken soms meer over winnen en verliezen te gaan. En de dilemma’s in de Tweede Kamer en de rechtszaal gaan vaak over de hoofden van burgers heen of zijn te complex geworden om te volgen. Here to Support werkt samen met theatermaakster Lara Staal om onrecht in het vluchtelingenbeleid aan te kaarten.

De Zaak Samuel

DE STAAT VAN DE RECHTVAARDIGHEID

𝙃𝙞𝙚𝙧 𝙗𝙚𝙣 𝙞𝙠 𝙙𝙖𝙣. 𝙉𝙚𝙩 18 𝙜𝙚𝙬𝙤𝙧𝙙𝙚𝙣. 𝘼𝙖𝙣 𝙝𝙚𝙩 𝙗𝙚𝙜𝙞𝙣 𝙫𝙖𝙣 𝙚𝙚𝙣 𝙡𝙚𝙫𝙚𝙣 𝙙𝙖𝙩 𝙜𝙚𝙚𝙣 𝙡𝙚𝙫𝙚𝙣 𝙢𝙚𝙚𝙧 𝙞𝙨.

In haar serie De Staat van… neemt theatermaker en curator Lara Staal telkens een fundamentele waarde van onze westerse samenleving onder de loep. Het vierde deel van de serie, 'De Staat van de Rechtvaardigheid', bijt zich vast in De Zaak Samuel, het waargebeurde verhaal van een jongen uit Eritrea die op zijn dertiende naar Europa vlucht. Zijn verhaal is dat van duizenden Eritrese jongens tussen de 16 en 25 jaar die de voorbije jaren via Sudan, de Sahara en Libië naar Europa zijn gevlucht en onderweg allerlei vormen van uitbuiting meemaken. Op het moment dat hun asielzaak wordt afgewezen, hebben ze nauwelijks nog toegang tot adequate zorg of opvang.

Door de corona-pandemie is besloten De Staat van de Rechtvaardigheid – De Zaak Samuel in een kortfilm te gieten. Hiervoor werkte Lara Staal nauw samen met filmmaker Pascal Poisonnier. Via Samuel’s verhaal, voorgedragen door acteur Adam Kissequel, probeert de film grip te krijgen op de immense onrechtvaardigheid in ons huidige asielbeleid. Na Samuel’s aanklacht volgt een gesprek onder leiding van experts, zowel over de internationale situatie (in het Engels) als over de situatie in Vlaanderen (in het Nederlands).
Het publiek wordt tijdens het gesprek actief betrokken.

De Zaak Samuel wordt support door Stichting Here to Support. 

7 mei 20.00: NT Gent + nagesprek

13 mei 20.00: Frascati + nagesprek

---------------------------------------------Trial Trilogy


The Trial Trilogy wil een ruimte scheppen waar kennis toegankelijk gemaakt kan worden en in gezamenlijkheid gereflecteerd kan worden over een van de meest complexe vraagstukken van onze tijd. De drie zaken: Amsterdam on Trial, The Netherlands on Trial en Europe on Trial behandelen het vraagstuk zowel vanuit stedelijk perspectief als op landelijk en Europees niveau. Meer en meer komt regelgeving op globaal en lokaal niveau onder spanning te staan. Beslissingen worden steeds meer op afstand gemaakt zonder de specificiteit van lokale contexten mee te kunnen nemen. Asielbeleid komt met name in Brussel en Den Haag tot stand, maar het zijn de steden die deze regelgeving praktisch moeten implementeren. Op nationaal en Europees niveau gaat het over anonieme nummers, maar Amsterdam heeft te maken met mensen met gezichten en verhalen. The Trial Trilogy wil door middel van drie zittingen de drie niveaus (stedelijk, landelijk, Europees) in kaart brengen. Door complexe informatie toegankelijk te maken biedt The Trial Trilogy mensen de kans zelf positie in te nemen. Het project wil zo het maatschappelijk debat rondom de complexiteit van de komst en aanwezigheid van vluchtelingen publiekelijk voeren door middel van het gebruik van de structuur van een volkstribunaal. Het gaat er in de aanklacht nadrukkelijk niet om individuen te veroordelen, maar collectief op zoek te gaan naar ons morele kompas in de hedendaagse, door media gedomineerde, geglobaliseerde wereld.

The Trial Trilogy is een project van programma- en theatermaker Lara Staal en mensenrechtenactivist Yoonis Osman Nuur, geproduceerd door Stichting Here to Support, en houdt het midden tussen een theatervoorstelling en een congres. Het bestaat uit een volkstribunaal dat drie rechtszaken houdt onder de titels Amsterdam on Trial, The Netherlands on Trial en Europe on Trial. De drie aanklachten willen het asielbeleid onder de loep nemen rondom de vraag wat gastvrijheid in de 21e eeuw betekent.


Europe on Trial, vond plaats op 2 juni 2018 in de voormalige Amsterdamse rechtszaal De Balie en was onderdeel van Forum on European Culture, een samenwerking tussen Dutch Culture en De Balie.

De Zaak Samuel / Trial Trilogy: About
Video Channel
Nu bekijken
De Zaak Samuel / Trial Trilogy: Video Player
bottom of page