top of page

Here to Support wil verbindingen aangaan met vluchtelingen in limbo en verschillende organisaties op het gebied van educatie en kennis, artistieke projecten en lobby en belangenbehartiging. De projecten worden opgezet door een groep van kunstenaars, cultureel producenten en theoretici in samenwerking met vluchtelingen die hun stem willen laten horen en iets willen veranderen aan de situatie waarin zij zich bevinden.


Samen streven we naar samenwerkingsvormen gebaseerd op gelijkwaardigheid in een samenleving die zich kenmerkt door fundamentele ongelijkheid. De organisatie opereert vanuit de overtuiging dat een open en inclusieve samenleving alleen ontstaat als iedereen binnen die samenleving wordt erkend, gelijke rechten heeft en zijn of haar stem gehoord wordt.

Over ons: About
presentation Wij Zijn Hier en Amsterdam
Over ons: Fotogalerij

Here to Support richt zich op het zichtbaar, hoorbaar en weerbaar maken van ‘ongedocumenteerde vluchtelingen’. Essentieel voor deze doelgroep is het hebben van enige controle over hun eigen leven. Here to Support zet educatieve en culturele projecten op die het de vluchtelingen in limbo mogelijk moeten maken om te leren zich te uiten en op constructieve wijze aan de toekomst te werken. Here to Support richt zich niet op het verstrekken van humanitaire zorg zoals veel andere organisaties die met deze doelgroep werken, maar op het werken aan de lange termijn-toekomst van deze groep.

Here to Support richt zich op vluchtelingen die, zoals gezegd, tussen wal en schip terecht zijn gekomen. Dit zijn afgewezen asielzoekers die in een uitzichtloze situatie verkeren omdat ze in ons land geen verblijfsvergunning krijgen, maar ook niet kunnen worden uitgezet naar land van herkomst. Vanaf het moment dat hun asielverzoek wordt afgewezen leven zij een vrijwel rechteloos bestaan in ons land. Wij richten ons op zowel mannen als vrouwen, het liefst met een gelijkwaardige deelname binnen de projecten, van verschillende leeftijden vanaf 18 jaar.

De vaste kern van Stichting Here to Support bestaat uit een bestuur en een coördinator. De coördinator runt de stichting op dagelijks niveau en zet de inhoudelijke koers uit. Het bestuur toetst of de projectvoorstellen en de uitvoering daarvan, in lijn zijn met de doelstellingen die de stichting zichzelf heeft gesteld. Het bestuur heeft ook op financieel gebied een controlerende functie.

De coördinator zet de inhoudelijke koers uit. Ze ontwerpt projectvoorstellen die ze aan het bestuur voorlegt. De coördinator behoudt het overzicht over alle deelprojecten en brengt het bestuur tijdens de bestuursvergaderingen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De coördinator is verantwoordelijk voor het uitbreiden en onderhouden van het netwerk, het ontwerpen van projectvoorstellen en de fondsenwerving. Zij wordt hierbij ondersteund door de bestuursleden.
Algemeen coördinator: Savannah Koolen
Project coördinatoren Amsterdam City Rights & CoCreative Agency: Annette Kouwenhoven & Savannah Koolen
Zakelijke coördinatie: Malou Lintmeijer

Het bestuur blijft op de hoogte tijdens regelmatige bestuursvergaderingen, waar ze worden ingelicht door de coördinatoren. 
Voorzitter: Suzan Doodeman
Penningmeester: Gerrit Duits

Secretaris: Vacature
Algemeen bestuurslid: Yoonis Osman Nuur


Bezoldigingsbeleid:
Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd en de directiefuncties zijn bezoldigd.

 
RSIN: 852859181
KVK: 58067922
 

Over ons: Welcome

VEELGESTELDE VRAGEN

IS HERE TO SUPPORT HETZELFDE ALS WIJ ZIJN HIER?

Nee. Er zijn verschillende mensen van vluchtelingencollectief Wij Zijn Hier betrokken bij projecten van Here to Support. Meer informatie over Wij Zijn Hier/ We Are Here is te vinden op www.wijzijnhier.nl

IK WIL EEN KOOKBOEK KOPEN, WAAR VIND IK EEN BOEK?

De vluchtelingen betrokken bij het creëren van het kookboek zijn de verkoper van het kookboek. ZIj verkopen de kookboeken op verschillende evenementen, markten en op straat.

IK WIL MEEDOEN AAN EEN PROJECT, HOE MELD IK ME AAN?

Stuur een mailtje naar: info@heretosupport.nl dan nemen wij contact met je op.

Over ons: FAQ

De Here to Support won in 2016 de Ab Harrewijnprijs (landelijke prijs voor sociaal initiatief).
In 2017 won onze Media Academy de European Citizenship Award.
De Vluchtmaat, waar Here to Support initiator van is, werd in 2018 genomineerd voor Dutch Design Award.

Over ons: Citaat

FONDSEN & PARTNERS

Here to Support wordt structureel financieel gesteund door: KANSfonds & Haella Stichting. De Here to Support Academy wordt ondersteund door PINfonds, Oranjefonds & ondersteund door Het Tropen Instituut, Amsterdam. Amsterdam City Rights wordt ondersteund door Stichting Democratie en Media & BAK Basis Actuele Kunst, Wijdoenmee.nu, Stichting der verbreiding der waarheid, Keizersgracht Kerk Amsterdam & vele donateurs en ambassadeurs. The Trial Trilogy wordt ondersteund door Bankgiroloterij fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, de Balie Amsterdam & Stichting Democratie en Media.

Over ons: About
bottom of page